Onze school

Zeehonk is een brede basisschool in het centrum van Noordwijk aan Zee. Een paar minuten op loop afstand van het strand.


Julianastraat 11, 2202 KB Noordwijk

De geschiedenis
Zeehonk is in 1978 gebouwd op de huidige locatie na een fusie van een lagere school en een kleuterschool. Op deze plek was de opslag van strandmeubilair.
In 2000 brandde een groot gedeelte van de school af. In 2003 is Zeehonk opnieuw geopend. Het voorste deel is herbouwd, de vier lokalen achter stammen nog uit 1978, maar zijn wel gerenoveerd.

Het gebouw
Het gebouw heeft 10 lokalen, een gemeenschappelijke ruimte, kleutergymzaal en twee schoolpleinen.
Eén van lokalen wordt gebruikt door Kindercentrum ‘de Speelbrug’. Deze organisatie verzorgt de voor – , tussen – en naschoolse opvang. Ook is er in de ochtenduren peuterspeelzaal ’t Kimmetje gevestigd.
De overige klassen worden gebruikt als groepslokalen en ruimte voor remedial teaching e.d.
De jonge kinderen hebben hun lokalen aan de achterkant, grenzend aan hun achterplein.

BAS school
Zeehonk is een BAS school (bouwen aan de adaptieve school). Dit is een onderwijsconcept waarin wij proberen ons onderwijs aan te passen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Zelfstandigheid en individuele aandacht zijn twee uitgangspunten van BAS. Door het creëren van een zelfstandige werkhouding krijgt de leerkracht de tijd om  met kinderen alleen of in kleine groepjes te werken.

Grondslag
Zeehonk is ontstaan uit de fusie van twee Protestant Christelijke scholen. Onze Christelijke grondslag geven wij vorm, passend in de huidige samenleving. Niet evangeliserend, maar informerend.
Onze  samenleving is gebaseerd op een joods-christelijke cultuur. Daarom vinden wij het van belang om de kinderen met de belangrijkste Bijbelverhalen in aanraking te laten komen. Daarnaast besteden wij aandacht aan de andere wereldgodsdiensten.


Betrokkenheid
Een belangrijk aspect voor ons is om de ouders/verzorgers/grootouders te betrekken bij de school. Een aantal keren per jaar organiseren wij festiviteiten met of voor ouders/verzorgers. Kinderboekenweek, kerst, de goede doelen actie en om het jaar het open podium zijn altijd vrolijke, maar vooral feestelijke bijeenkomsten.

Het team van Zeehonk vraagt zich steeds af ‘kan het anders, kan het beter’. Wij blijven ons ontwikkelen, maar bekijken het aanbod kritisch. Dit om uw kind cognitief optimaal te begeleiden en  hem/ haar zowel emotioneel als sociaal een veilige basis te bieden.